Tel/Fax: +385 (0)52 637 085 Mob: +385 (0)98 330 403 email: anika.brkljaca@gmail.com

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Anika Brkljača

O nama

Ured ovlaštenog inženjera geodezije sa sjedištem u Puli, posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

Usluge

Bavimo se svim geodetskim poslovima koje obuhvaća navedena suglasnost: izradbom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina te katastra vodova, izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljstvo, izradbom elaborata iskolčenja građevine i dugim geodetskim poslovima.

Cijenu geodetskih usluga dogovaramo nakon uvida u situaciju na terenu i dokumentaciju vezanu za posao. Cijena ovisi o veličini, lokaciji i izgrađenost katastarske čestice, konfiguracija terena.